Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Mothercare4babies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van haar eigen content en met name ten aanzien van de door haar (eventueel via hyperlinks) aangeboden content die afkomstig is van derden.