Privacy verklaring

Mothercare4babies.nl (webshop) respecteert de privacy van haar klanten en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Mothercare4babies.nl (webshop) gaat daarom zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied.

Mothercare4babies.nl (webshop), gevestigd aan Adjudantstraat 13, 6852 PG HUISSEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Doel
Mothercare4babies.nl (webshop) gebruikt uw persoonsgegevens voor het kunnen verwerken en uitvoeren van uw bestelling(en) en het opmaken van een factuur voor de door u bestelde artikelen.

Welke gegevens worden verwerkt?
Mothercare4babies.nl (webshop) verwerkt de persoonsgegevens zoals die door u worden ingevuld in het bestelformulier op de website, zowel die van u als besteller als die voor het factuuradres. Deze met een (*) gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken en/of een factuur op te maken. Deze dienen dan ook te worden ingevuld.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Gegevens die ik daarbij verzamel betreft informatie die u aan mij geeft (door het invullen van formulieren of door correspondentie met mij, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie en relevante vragen over het door u te bestellen artikel). Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst of door zorgvuldig door Mothercare4babies.nl (webshop) geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiligde omgeving
Mothercare4babies.nl (webshop) heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Mothercare4babies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van de door u verstrekte gegevens voor 7 jaar. Dit is conform de fiscale bewaarplicht; de Belastingdienst.

Inzage, wijziging van uw gegevens
U kunt Mothercare4babies.nl (webshop) om inzage verzoeken in uw opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u Mothercare4babies.nl (webshop) verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Verwijderen is echter alleen mogelijk indien wij deze gegevens niet (meer) nodig hebben voor het correct afhandelen van uw order en nazorg. Verwijderen van facturen kan, vanwege de fiscale bewaarplicht (de Belastingdienst) pas na 7 jaar.

Klachtrecht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat ik niet zorgvuldig omga met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Neem dan altijd eerst contact op met mij.
Komen we hier samen niet uit dan kunt u naar de rechter gaan.
Kijk voor meer informatie op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Functionele Cookies; Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en zijn dus niet uit te zetten.

Analytische Cookies; Deze cookies worden gebruikt voor het anoniem meten van statistieken zoals bezoekersaantallen, etc. en kunnen ook niet worden uitgezet.

Marketing Cookies; Deze cookies volgen je over de website en de rest van het internet om content en advertenties af te stemmen op je surfgedrag. Dit zijn ook de cookies die worden gezet door sociale netwerken als Facebook en Youtube.

Mothercare4babies.nl (webshop) maakt geen gebruik van marketing cookies.

Wijziging Privacyverklaring

Mothercare4bbies.nl (webshop) kan in de toekomst besluiten haar Privacyverklaring conform de AVG te wijzigen/aan te passen. Zij zal dat via haar website kenbaar maken. De wijzigingen worden direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Bekijk deze Privacyverklaring daarom regelmatig op de website www.mothercare4babies.nl voor het meest actuele beleid.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken (bijvoorbeeld tot inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens) hebt, kunt u een e-mail sturen naar info@mothercare4babies.nl

U kunt ook hier de Privacyvoorwaarden downloaden